Zasady przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych podanych podczas zapisania się na Newsletter lub w związku z przesłaniem zapytania w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów Centrum AMRON jest Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ulicy L. Kruczkowskiego 8, zwana dalej „CPBiI”. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail centrum@cpb.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@cpb.pl lub pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: ul. L. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twój adres e-mail.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług CPBiI w postaci przesyłania newslettera, biuletynów i innych materiałów informacyjnych dotyczących świadczonych bądź oferowanych przez CPBiI usług– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Twoje dane w zakresie obejmującym adres e-mail zostaną udostępnione agencji marketingowej, z którą CPBiI współpracuje w obszarze automatyzacji wysyłki mailingów, przy czym podmiot ten przetwarza dane osobowe jako podwykonawca na podstawie umowy z CPBiI i wyłącznie zgodnie z poleceniami CPBiI. Dane nie zostaną przekazane poza teren Polski.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, chyba że wcześniej skorzystasz z prawa wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W tym celu wystarczy wiadomość e-mail na adres newsletter@amron.pl.

Przysługuje Ci również prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.